www.bwschool.ac.th/admission  


 
 
 
 
ยอดผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยอดผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน132 คน จำนวน 170 คน
 
คำนำหน้าชื่อ-สกุล เลือกห้องเรียน สำเร็จการศึกษาจาก
เด็กชายธนกร อรไชย ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
เด็กชายธีระภัทร พรมโลก ห้องเรียนปกติ โรงเรียนอุบลวิทยากร
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ มณเฑียร ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านบัวงาม
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ มณเฑียร ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านบัวงาม
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ มณเฑียร ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านบัวงาม
เด็กชายกิติศักดิ์ การบุญ ห้องเรียนปกติ บัวงามวิทยา
เด็กชายธนกร อรไชย ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
เด็กหญิงเด็กหญิง ขวัญฤดี ใจเพียร ห้องเรียนปกติ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
เด็กหญิงกุลธิดา คำรัตน์ ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านหนองสนม
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากปัจจุบันมีการติดเชื้อโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ โรงเรียนบัวงามวิทยา จึงต้องเปลี่ยนการรับสมัครนักเรียนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้มาสมัคร แต่ยังมีบางท่านที่ไม่สะดวกสมัครในระบบออนไลน์ ทางโรงเรียนจะเปิดให้สมัครด้วยตังเองในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งวันเวลาในเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน 24/03/2563
     
     
     
     
 

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบัวงามวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 213 หมู่ 13 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทร.045867121 Facebook : https://web.facebook.com/bw2559 E-mail : admin@bwschool.ac.th