Breaking News
  • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 22 สิ่งหาคม 2562

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปรจำปี 2562

หน้าหลัก

—ข่าวทั่วไป—

โครงการเข้าค่ายนดาวท้องถิ่น

เด็กชายศรัญญู แก้วศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวงามวิทยา ผ่านการเข้าค่ายดาวท้องถิ่น ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ซึ่งสอบได้เป็นลำดับที่ 2 ด้วยคะแนน 94.30 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธา ...
อ่านเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ ผูู้อำนวยการสถานศึกษา ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ

นายโคสิต อ่อนประทุม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี 69340302_15 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันแห่เทียนเพื่อนำไปถวายที่วัดบ้านหนองสนม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎา ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับจังหวัด ซึ่งได้เป็นตัวแทน ...
อ่านเพิ่มเติม

—BW ON FACEBOOK—

3 weeks ago

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ... See more

3 weeks ago

วันวิทยาศาสตร์

3 weeks ago

วันวิทยาศาสตร์

4 weeks ago

เนื่องด้วยพรุ่งนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ... See more

1 month ago

... See more

« 2 ของ 3 »

—มุมคนเก่ง—

ข่าวการศึกษา

—-ข้อมูลนักเรียน—

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด มาใหม่