Home /
  • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 22 สิ่งหาคม 2562

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปรจำปี 2562

ข่าวทั่วไป

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป 12 hours ago นายติณณ์​ บญแต่ง​ รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ประชุมคณะครูและบุคลากรทาง​การศึกษา​ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆในแต่ละฝ่าย​ และเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรม​ 9ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่าย พุทธธรรมและศาสนพิธี

ข่าวทั่วไป 12 hours ago นายติณณ์​ บญแต่ง​ รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ประชุมคณะครูและบุคลากรทาง​การศึกษา​ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆในแต่ละฝ่าย​ และเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรม​ 9ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวทั่วไป 12 hours ago นายติณณ์​ บญแต่ง​ รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ประชุมคณะครูและบุคลากรทาง​การศึกษา​ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆในแต่ละฝ่าย​ และเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรม​ 9ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่ายศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่แววอัจริยะ

ข่าวทั่วไป 12 hours ago นายติณณ์​ บญแต่ง​ รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ประชุมคณะครูและบุคลากรทาง​การศึกษา​ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆในแต่ละฝ่าย​ และเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรม​ 9ส ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเข้าค่ายนดาวท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป 12 hours ago นายติณณ์​ บญแต่ง​ รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ประชุมคณะครูและบุคลากรทาง​การศึกษา​ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆในแต่ละฝ่าย​ และเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรม​ 9ส ...
อ่านเพิ่มเติม

12 hours ago

นายติณณ์​ บญแต่ง​ รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ... See more

css iframe position

เผยแพร่ผลงาน