Home / Team / คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเสถียร บุราชรินทร์

นายเสถียร บุราชรินทร์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายบุญศร  จูมลี
กรรมการ

 

นางจิตพร  ทองมา
กรรมการ

 


นายสมปอง  บัวใหญ่
กรรมการ

 

นายธานี  พุ่มจันทร์
กรรมการ

 

พรครูวาปี  ศาสนการ
กรรมการ
นายธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน
กรรมการ
นายเหนง  จำปา
กรรมการ
นางมาลัย  วรรณสุข
กรรมการ

นายบุญเรียน  นนทะลุน
กรรมการ

พระอุทัย  คมภีรปญญโญ
กรรมการ

นางสาวรัศมี พรมสิงห์
ตัวแทนครู
นางสาวกุสุมา  ดาวประสงค์
เลขาฯ

ดาวน์โหลด มาใหม่

Icon

โปรแกรม Zoom หน้าจอ 296.13 KB 2 downloads

โปรแกรมซูมหน้า ใช้ในการแสดงให้ข้อความหรือรูปภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ...
Icon

ฟอนต์ THSarabunNew 405.55 KB 3 downloads

แบบอักษร THSarabunNew (16 downloads) ...
Icon

SSH Secure Shell 5.26 MB 1 downloads

SSH (Secure Shell) คือ Network Protocal ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยช่องทางที่ปลอยภัย...

About vorapong