• สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 22 สิ่งหาคม 2562

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปรจำปี 2562

หน้าหลัก

—ข่าวทั่วไป—

ค่าย พุทธธรรมและศาสนพิธี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ “ค่ายพุทธธรรมและศาสนพิธี” มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน โดยมี นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ ผู้อำนวยการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบัวงามวิทยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดี ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่ายศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่แววอัจริยะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดย ครูธิติยา หมั่นนิยม พร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่แววอัจริยะ โดยมี นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ทั้งน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเข้าค่ายนดาวท้องถิ่น

เด็กชายศรัญญู แก้วศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวงามวิทยา ผ่านการเข้าค่ายดาวท้องถิ่น ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ซึ่งสอบได้เป็นลำดับที่ 2 ด้วยคะแนน 94.30 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธา ...
อ่านเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ ผูู้อำนวยการสถานศึกษา ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ด ...
อ่านเพิ่มเติม

—BW ON FACEBOOK—

4 days ago

ประกาศการ ปิด-เปิดเรียน

2 weeks ago

🖊 น้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่รักงานเขียน
เชิญร่วมประกวด ... See more

2 weeks ago

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ... See more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ... See more

3 weeks ago

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดย ครูธิติยา หมั่นนิยม ... See more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดย ครูธิติยา หมั่นนิยม ... See more

1 month ago

« 1 ของ 4 »

—มุมคนเก่ง—

ข่าวการศึกษา

—-ข้อมูลนักเรียน—

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด มาใหม่